Chris Jones & Simon Rex aka Dirt Nasty

Miami Beach, FL – August 10, 2012 – Simon Rex aka Dirt Nasty came back to South Beach for another wild night, this time he hit up Mokai where Chris Jones and Raul Conde of Terror Squad were also out celebrating their Friday night.

Simon Rex aka Dirt Nasty

Chris Jones

Camila Andronicos

Pelinsu Mese

Raul Conde

Lyndon Smith

Stefanie Lopiccolo & Cristina Castelli

Maria Holmes & Samantha Redkin

Katie Soms

Jonathan Estallo

Chris & Felicia Jones

Charlotte Ploumette & Aurelia Della